In de sterke concurrentie met internet is meerwaarde creëren de manier om klanten te behouden. Samen met de ondernemers kijken wij voortdurend waar de kansen liggen en hoe we die kunnen inkoppen.

Theo Rietbergen

X